INNOVATSIOONIJUHTIDE KLUBI

Innovatsioonijuhtide klubi toob kokku suurettevõtete innovatsiooni eest vastutavad võtmeisikud, et koos üksteiselt õppida ja kogemusi vahetada. Klubi on kinnine klubi, kus käivad regulaarselt kohal samad klubiliikmed. Klubides käsitleme olulisi teemasid nagu innovatsiooni juhtimine ettevõttes, kogemuslood, uudsed tööriistad, teenusedisain, kuidas viia innovatsioon kolleegideni jms ning lisaks külastame ka erinevaid uuendusmeelseid Eesti ettevõtteid.

Kui soovid liituda Innovatsioonijuhtide klubiga, siis kirjuta meile info@level11.ee.

INNOVATSIOONIAUDIT

Innovatsiooniauditi käigus viib Level11 meeskond Teie suurettevõttes läbi intervjuud ning workshopi, mille tulemusena leiame koos põnevaid võimalusi Teie ettevõtte arendamiseks koostöös startupidega. Innovatsiooniauditi tulemusel ellu kutsutud koostööprojektid saavad võimaluse siseneda Level11 kiirendiprogrammi, mis aitab koostööprojekti ka reaalselt tulemusteni viia.

Kui soovid lisainfot innovatsiooniauditi kohta, siis kirjuta meile info@level11.ee

LEVEL11 KIIRENDI

Level11 kiirendi aitab suurettevõtete ja startupide koostööprojektid viia reaalsete tulemusteni.  6-9 kuu jooksul toetavad projekti elluviimist erinevad mentorid ja valdkondlikud eksperdid vastavalt projekti spetsiifikale ja vajadustele.

Kiirendis pakume teile 6-9 kuu jooksul tasuta abi ja tuge:

  • ärivaldkonna key-coachiga
  • valdkonnaspetsiifiliste mentoritega, sh vajadusel väliseksperdid
  • temaatiliste ja praktiliste töötubadega vastavalt vajadusele
  • laia ärialase ning valdkonnaspetsiifilise kontaktvõrgustikuga
  • vajadusel tööruumidega (koostöötamisruumid Tehnopoli Startup Inkubaatoris Mustamäel)
  • ettevõtlusalase teabe ja kogemuste jagamisega
  • saate tasuta osa Tehnopoli Startup Inkubaatori siseüritustest

Kui teil on partneriga koostööprojekt, millega soovite Level11 projekti abi, siis kirjuta meile info@level11.ee

Level11 programmi tegevuste ja sisu planeerimisel ning fookuse sättimisel on võtmementoritena abiks nii suurettevõtte kui ka startupi kogemusega mentorid.

Sten Argos

Cleveron

Logo

Ivo Remmelg

EstBAN

Logo

Sandor Liive

Gridio

Logo

Märt Ridala

Solita

Logo

Erki Mölder

Unimed Group

Logo

Veiko Raime

Mobi Lab

Logo