INNOVATSIOONIAUDIT

Innovatsiooniauditi käigus viib Level11 meeskond Teie ettevõttes läbi intervjuud ning workshopi, mille tulemusena leiame koos põnevaid võimalusi Teie ettevõtte arendamiseks koostöös startupidega. Innovatsiooniauditi tulemusel ellu kutsutud koostööprojektid saavad võimaluse siseneda Level11 kiirendiprogrammi, mis aitab koostööprojekti ka reaalselt tulemusteni viia.

INNOVATSIOONIJUHTIDE KLUBI

Innovatsioonijuhtide klubi toob kokku suurettevõtete innovatsiooni eest vastutavad võtmeisikud, et koos üksteiselt õppida ja kogemusi vahetada.

 

LEVEL11 KIIRENDI

Level11 kiirendi aitab suurettevõtete ja startupide koostööprojektid viia reaalsete tulemusteni.  6-9 kuu jooksul toetavad projekti elluviimist erinevad mentorid ja valdkondlikud eksperdid vastavalt projekti spetsiifikale ja vajadustele.

PRAKTILISED TÖÖTOAD

Viime teie ettevõttes ekspertidega läbi kaasahaaravaid töötubasid erinevatel teemadel.

Töötoad, mida TASUTA teile pakume:

  • Innovatsiooni juhtimine – koolituse eesmärk on tuvastada ja luua ettevõtte sees meeskond uute innovaatiliste toote ja teenuste suundade arendamiseks, sh koostööks start-up ettevõtetega.
  • Lean Startup arendusmudel – koolituse eesmärk on algatada toote ja teenuse arendusprotsesse võttes aluseks optimaalse aja ja investeeringu kliendini jõudmiseks, toote või teenuse testimiseks, paranduste tegemiseks ja turule jõudmiseks.
  • Uute ärimudelite loomine ja testimine – koolituse eesmärk on analüüsida ettevõtte olemasolevaid ja potentsiaalseid teenuseid ja tooteid. Testime töötoa käigus uudseid ärimudeleid, defineerime väärtuspakkumisi ning kliendigruppe.
  • Teenuse disain – koolituse eesmärk on kaardistada kliendi teekond ning leida kitsaskohad, mis vajaksid uudseid lähenemisviise, protsesse, tooteid või teenuseid.
  • Prototüübi arendamine – koolituse eesmärk on anda tööriistad uudse toote või teenuse prototüübi arendamiseks, et seda potentsiaalsete klientide seas testida.

Vali töötoa teema ja/või innovatsiooniauditi läbiviimine ning võta meiega ühendust info@level11.ee.

Level11 programmi tegevuste ja sisu planeerimisel ning fookuse sättimisel on võtmementoritena abiks nii suurettevõtte kui ka startupi kogemusega mentorid.

Sten Argos

Omniva

Logo

Ivo Remmelg

EstBAN

Logo

Sandor Liive

Gridio

Logo

Märt Ridala

Solita

Logo

Erki Mölder

Unimed Group

Logo

Veiko Raime

Mobi Lab

Logo