Level11 koostöökiirendi esimene voor algas märtsis 2018!

 

Esitage ühisavaldus

Level11 toob kokku eelnevalt hoolikalt selekteeritud suurettevõtted ja startupid, kes saavad koostöö kaudu üksteisele väärtust pakkuda. Meie kogenud võtmementorid juhivad suurettevõtete ja startupide koostööprotsessi, et ühisarendus tulemuslikult ellu viia. Lisaks võtmementori toele, kes aitab hoida koostööprojekti agiilsena, saad tuge ka lisaekspertidelt ja töötubadest. Meie võtmementorid räägivad nii startupidega kui ka suurettevõtetega sama keelt.

Kasu startupile: 

  • oma toote valideerimine ja arendamine koostöös suurettevõttega.
  • võimalus jagada suurettevõttega arendusressursse, nt meeskond, andmed jmt.
  • saad suurettevõtte näol referentskliendi või partneri, palju uut kogemust ning tagasisidet.

Kasu suurettevõttele:

  • uudse lahenduse testimine ja kasutuselevõtmine, mis pakub ettevõttele tulevikus lisandväärtust.
  • startupiliku mõtteviisi ja uuendusmeelsuse toomine ettevõttesse.
  • motiveerida töötajaid huvitavas projektis osalemisega.
  • võimalus panustada startupi arengusse, nt mentorluse, arendusressursside ja tootearenduse kaudu.

Meie mentorid ja eksperdid aitavad suurettevõttel teha arendusinvesteeringud targalt ning hoiavad startupettevõtte tootearenduse õigel rajal. Koostöökiirendi kestab 6-9 kuud vastavalt koostööprojekti iseloomule. Kogu kiirendi programm koostatakse lähtuvalt koostööprojektist ning ettevõtete iseloomust.

KOOSTÖÖKIIRENDIS PAKUME TEILE järgmist tasuta abi ja tuge:

Mentori tugi, 4h kuus

Mentorite ekspertiisvaldkonnad: ärijuhtimine, tootearendus, IP, turundus ja müük, tehnoloogia juhtimine, uudsed ärimudelid, prototüüpimine ja testimine

Startup Inkubaatori üritused ja koolitused

Teaduspark Tehnopoli Startup Inkubaatoris toimuvad erinevad üritused ja koolitused, mis on kiirendis osalevatele ettevõtetele tasuta või erihinnaga

Lisaeksperdi kaasamine

Vastavalt projekti iseloomule kaasame vajadusel lisaeksperte projekti edukaks elluviimiseks. Õigeaegset lisaeksperdi kaasamist koordineerib võtmementor

Startup Inkubaatori keskuse kasutamine

Kiirendis osalevatel ettevõtetel on võimalik tasuta kasutada Teaduspark Tehnopoli Startup Inkubaatori koostöötamiskeskust aadressil Mäealuse 2/1.

Töötubade läbiviimine

Vastavalt projekti arengustaadiumile ja vajadusele viime koostööprojekti osapooltele läbi töötubasid

Võtmementorid

Sten Argos

Cleveron

Logo

Ivo Remmelg

EstBAN

Logo

Sandor Liive

Gridio

Logo

Märt Ridala

Solita

Logo

Erki Mölder

Unimed Group

Logo

Veiko Raime

Mobi Lab

Logo

Kandideerige järgmisesse vooru ühisavaldusega siin!

Avage vorm

Esimese vooru ajakava

Kandideerimine

15.03

Selektsioon

30.03

Kiirendi algus

2.04

Kiirendist väljumine

6-9 kuud

peale algust

Keda me otsime?

Ootame kiirendisse kandideerima Eesti suurettevõtete ja uuendusmeelsete startupide koostööprojekte. Oluline on koostööprojektiga lahendada konkreetset probleemi, mis annab suurettevõttele võimaluse ettevõtte arenguks ning startupil töötada tootearenduse kallal. Level11 kiirendi arendusvaldkondi ette ei dikteeri, oluline on koostööprojekti kasulikkus mõlemale osapoolele.

Koostööprojektid võivad olla erinevates mastaapides ning mudelites. Mõned näited võimalikest koostöödest:

  • startupi toote/teenuse testimine ja valideerimine suurettevõttes, mis annab startupile väärtustliku tagasisidet ja suurettevõttele ligipääsu uuele tehnoloogiale ja kogemuse selle juurutamisel;
  • suurettevõtte ja startupi ühine tootearendus;
  • startupi toote integreerimine suurettevõtte tooteportfelli.